Therapie

Naast mijn werk als yoga-docent ben ik ook gediplomeerd gestalttherapeut. Soms is het beoefenen van yoga niet genoeg om lichamelijk en geestelijk ontspanning te ervaren en kan Gestalttherapie net dat zetje in de rug geven.
Het kunnen onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden zijn die in het heden je gedrag bepalen en je belemmeren in het dagelijks leven. Je probeert van alles maar op den duur helpt niets meer en komt steeds weer dat akelige gevoel naar boven. Het bepaalt je leven. Dan ben je aan het overleven in plaats van leven.


Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan klachten van depressieve aard, een burn-out of identiteitsproblematiek. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Bij gestalttherapie leer  je contact te maken met je gevoelens en deze te integreren in je leven. Je leert zelfbeelden los te laten en het verleden minder bepalend te laten zijn, in je leven nu.
Het leren loslaten, door de pijn en het verdriet hierover te voelen geeft vaak weer opnieuw ruimte, om je open te stellen voor prikkels van buiten af.

Gestalttherapeuten zijn hiertoe opgeleid en ze zijn ervaringsdeskundigen.

Gestalttherapie kan je individueel, in een groep of samen met je partner doen.